Trwa ładowanie proszę czekać ...

Standaryzacja zapisu danych przy użyciu referencyjnych słowników adresowych

18 listopada 2020 0

Bazy danych, aby były wartościowe, a realizowane na ich podstawie kampanie reklamowe oraz analizy rynkowe przynosiły oczekiwane rezultaty, powinny spełniać kilka warunków. Przede wszystkim muszą być aktualne i zweryfikowane pod kątem legalności oraz wiarygodności. Ponadto powinny również umożliwiać profilowanie informacji, a także zapewniać dostęp do zestandaryzowanych danych. W tym celu warto skorzystać ze słowników adresowych.

Czym są słowniki adresowe?

Referencyjny słownik adresowy to rzetelny zbiór danych geograficzno-administracyjnych dotyczących informacji adresowych z podziałem na poszczególne miejscowości. Co dokładnie znajdziemy w takim słowniku?

Są to przede wszystkim nazwy miast i wsi, a także większych regionów, czyli gmin, powiatów oraz województw. - Wymienia specjalista reprezentujący portal PanoramaDanych. - Oprócz tego znajdziemy tam również dokładniejsze dane adresowe, w tym nazwy ulic, a także numery poszczególnych budynków oraz lokali mieszkaniowych.

Słownik adresowy powinien bazować na wiarygodnych, zestandaryzowanych źródłach. Takim rzetelnym źródłem informacji jest baza TERYT. Jest to prowadzony przez GUS Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Polski. Na podstawie oryginalnych zapisów z tego rejestru dokonuje się standaryzacji baz danych.

Rola słowników adresowych w standaryzacji baz danych

Standaryzacja bazy ma na celu opracowanie przejrzystego i jednorodnego systemu zapisu informacji i ujednoliceniu wszystkich rekordów, tak aby je uporządkować i ułatwić pracę z nimi. Jeśli chodzi o standaryzację przy pomocy referencyjnych słowników adresowych, to mamy tutaj do czynienia z ujednoliceniem nazewnictwa w zakresie wspomnianych wcześniej danych adresowych, a więc nazw miejscowości czy ulic. Pozwala to wyeliminować błędne zapisy i nazwy zamienne odnoszące się do tych samych informacji, ale różniące się np. wielkością liter, obecnością myślnika w nazwie oraz oznaczeniami skrótów takich jak "ul." lub "al.". Różnice w tych zapisach znacznie utrudniają korzystanie z bazy adresowej i zakłócają realizację kampanii oraz analiz tworzonych na podstawie takich danych. Standaryzacja ułatwia wyszukiwanie i filtrowanie rekordów, a także zapewnia większą efektywność działań marketingowych i badawczych. Uporządkowana baza pozwala bowiem na bardziej precyzyjne profilowanie grupy docelowej. Poprawnie zapisane informacje w bazie eliminują również koszty i straty wizerunkowe spowodowane błędnie zaadresowanymi lub niedostarczonymi przesyłkami. To także dobry sposób na uzupełnienie danych i łączenie kilku baz.

Artykuł partnera