Trwa ładowanie proszę czekać ...

Czym jest otoczenie przedsiębiorstwa?

27 lutego 2017 0

Otoczenie przedsiębiorstwa to wszystkie zjawiska i procesy, które kształtują formę i działalność danej firmy. Są to wszystkie działania dotyczące sprzedaży, świadczenia usług, zakres działania i perspektywy rozwoju.

Można podzielić środowisko każdego przedsiębiorstwa na zewnętrzne i wewnętrzne. Środowisko zewnętrzne to przede wszystkim to, co może z zewnątrz wpływać na firmę. Bardzo często granica, która dzieli przedsiębiorstwo od tego co jest na zewnątrz, jest cienka. Nie zawsze udaje się wyraźnie określić tę granicę. Na przykład akcjonariuszy można zaliczyć do przedsiębiorstwa, jako jego integralnej części. Jednak, w pewnych sytuacjach są oni również elementem jego otoczenia. W ramach środowiska zewnętrznego można wyróżnić następujące warstwy:

  • otoczenie ogólne – są to nie dające się dokładnie określić siły, w których działa przedsiębiorstwo, i które poniekąd wpływają na jego funkcjonowanie. Do tego otoczenia można zaliczyć pięć wymiarów: ekonomiczny, techniczny, socjokulturowy, prawno-polityczny, międzynarodowy. Każdy z nich ma wpływ na to, jak będzie kształtował się rozwój przedsiębiorstwa i czy możliwe będzie odniesienie pełnego sukcesu,
  • otoczenie celowe – są to konkretne organizacje i grupy, które mają realny wpływ na to, jak działa przedsiębiorstwo, i jak się rozwija. Obejmuje ono: konkurentów, klientów, dostawców, regulatorów, siłę roboczą, właścicieli, sojuszników strategicznych. To właśnie od tych elementów zależy, jak firma będzie się rozwijała. Jeżeli nie będzie miała klientów, jej rozwój zostanie zahamowany.
  • otoczenie regionalne – są to siły, które wpływają na to, czy profil działalności danej firmy będzie związany z regionem i potrzebami mieszkających tam ludzi.

Środowisko wewnętrzne również jest bardzo ważne. Są to wszystkie siły i warstwy, które składają się na całość organizacji. Jego główne składowe obejmują: zarząd, pracowników, kulturę organizacji.

Jeżeli nie wiemy dokładnie, jakie siły zewnętrzne mogą wpływać na profil naszej działalności, warto wykorzystać doradztwo biznesowe, aby się tego dowiedzieć. Dzięki temu, że istnieją firmy takie, jak assay.pl, każdy przedsiębiorca może rozwiać swoje wątpliwości na temat otoczenia, jakie będzie wpływało na jego działalność.

Materiał partnera