Trwa ładowanie proszę czekać ...

Kiedy opłaca się leasing wózka widłowego?

30 grudnia 2016 0

Wiele firm i indywidualnych przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z leasingu. Jest to umowa cywilnoprawna, która umożliwia leasingobiorcy korzystanie z danego środka (pojazdu) należącego do firmy leasingowej za uiszczaniem opłaty w postaci uzgodnionej raty miesięcznej. Przy zawieraniu umowy leasingowej, leasingobiorca dokonuje opłaty wstępnej, która stanowi pewną wartość środka.

Czas trwania leasingu na wózki widłowe

Wózki widłowe są niezbędnym środkiem przy pracach w firmach transportowych, dużych hurtowniach, firmach produkcyjnych, magazynach oraz centrach dystrybucyjnych. Pojazd ten przeznaczony jest do podnoszenia i przemieszczania różnego rodzaju ładunku. Firma, decydująca się na leasing wózka widłowego, dokonuje wyboru, czy będzie to umowa średnioterminowa czy długoterminowa. Dokładny zakres czasowy obowiązywania umowy leasingowej określony jest w treści umowy zawartej między klientem a firmą leasingową, która udostępnia pojazd. Po zakończeniu umowy, klient ma możliwość zwrócenia „wypożyczonego” wózka widłowego i może rozważyć decyzję o wzięciu nowego urządzenia w leasing lub wykupieniu wcześniej leasingowanego wózka za stosunkowo niewielką cenę.

Korzyści z leasingu

Leasing wózka widłowego jest opłacalny przede wszystkim dla firm, które z pewnych przyczyn (np. nie posiadają wystarczających środków własnych) chcą rozłożyć koszt urządzenia w miesięcznych ratach. Wypożyczenie wózka od firmy leasingowej sprawia, iż klient nie ponosi natychmiast całkowitych kosztów środka. Dużą zaletą opcji leasingu jest możliwość wyboru czasu trwania umowy, co pozwala na dostosowanie umowy do indywidualnych potrzeb i aktualnej sytuacji klienta. Ponadto leasing uważany jest za korzystny pod względem podatkowym, gdyż podatek VAT zawarty jest w płaconej przez klienta leasingowej racie miesięcznej i nie trzeba płacić go w całości od razu po zawarciu umowy.

Full Service Leasing

Istnieje możliwość leasingu wózków widłowych z opcją pełnego serwisu, czyli tzw. Full Service Leasing, co gwarantuje m.in. przejrzyste i przewidywalne koszty. Przy umowie Full Service Leasing firma leasingowa odpowiedzialna jest za wszelkie naprawy i serwisowanie urządzeń w sytuacji ich awarii oraz za terminowe kontrole prewencyjne. Leasingodawca dba o przeglądy i regularny serwis pojazdów, co umożliwia zapewnienie optymalnego stanu wózków widłowych. Ponadto opcja Full Service zobowiązuje leasingodawcę do utrzymania wysokiego poziomu parametrów technicznych urządzeń gwarantując oryginalne części zamienne w przypadku awarii, dzięki czemu klient ma zapewnione pełne bezpieczeństwo korzystania z wózka.