Trwa ładowanie proszę czekać ...

Co trzeba wiedzieć o zbyciu pojazdu?

24 sierpnia 2020 0

Zbycie pojazdu, czyli inaczej jego sprzedaż, wymusza na właścicielu powiadomienie o tym fakcie konkretnych instytucji. Zgłoszenie powinno jednak wpłynąć w odpowiedniej formie i określonym terminie. Kogo należy powiadomić o sprzedaży? Podpowiadamy, jakie formalności towarzyszą zbyciu auta.

Zgłaszanie zbycia pojazdu

Sprzedaż samochodu wymaga znajomości prawa. Właściciel pojazdu mechanicznego musi być świadomy tego, że jego decyzja powinna być odnotowana w odpowiednich instytucjach. Podstawową czynnością po zawarciu umowy kupna-sprzedaży jest więc zawiadomienie właściwych jednostek. Zasadniczo najistotniejsze jest zgłoszenie faktu sprzedaży samochodu w Wydziale Komunikacji oraz firmie, w której zakupione zostało OC samochodu.

Poinformowanie Wydziału Komunikacji odbywa się na zasadzie dostarczenia wniosku w okresie 30 dni od zbycia. Może ono odbyć się osobiście lub też za pośrednictwem poczty czy sieci. Wniosek o zbycie pojazdu można pobrać np. z rządowych stron internetowych. Istotne jest, by druk wpłynął do tego Wydziału, w którym samochód został zarejestrowany. Przekazać może go zbywający lub też jego pełnomocnik. Do samego formularza powinna być dołączona umowa kupna-sprzedaży. W przypadku, gdy właścicieli auta było więcej, na piśmie musi widnieć podpis każdego z nich.

Zawiadomienie towarzystwa ubezpieczeniowego powinno nastąpić nie później niż 14 dni po zbyciu auta Takie zawiadomienie musi zawierać szczegółowe dane osoby, której sprzedano samochód. Polisa OC przypisana jest do pojazdu, dlatego automatycznie przechodzi na nowego nabywcę, a przedłużyć umowę można poprzez stronę https://www.mfind.pl/ubezpieczenie-oc-ac/kalkulator-oc-ac.

Prawo nie stanowi o nakładaniu kar za niepoinformowanie o zbyciu pojazdu, jednak jest to działanie zalecane. Dlaczego? Głównie dlatego, że brak odpowiednich działań może wiązać się z nieoczekiwanymi kosztami. Ubezpieczyciel będzie miał prawo do egzekwowania kolejnych składek, a brak formalnego poświadczenia o sprzedaży auta może także sprowadzić na zbywającego problemy karne – na przykład wtedy, gdy samochód posłuży do popełnienia przestępstwa.

Wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży – czy jest obowiązkowe?

Zbycie samochodu nie jest jednoznaczne z jego wyrejestrowaniem. Co ważne, wyrejestrowanie auta po zbyciu na ogół nie jest konieczne i w rzeczywistości dotyczy nielicznych przypadków. To kupujący ma obowiązek zgłoszenia do odpowiednich instytucji fakt nabycia samochodu oraz jego zarejestrowanie. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu po sprzedaży jest konieczny tylko wtedy, gdy auto zostało sprzedane za granicę. Wówczas należy złożyć formularz oraz dołączyć do niego m.in. umowę kupna-sprzedaży, oświadczenie o sprzedaży czy pismo poświadczające o tym, że samochód został zarejestrowany za granicą. Sprzedając pojazd w kraju nie trzeba więc martwić się żadnymi formalnościami związanymi z wyrejestrowaniem po zbyciu. Należy jedynie pamiętać o poinformowaniu Wydziału Komunikacji oraz ubezpieczyciela.

Materiał partnera