Trwa ładowanie proszę czekać ...

Optyk - charakterystyka zawodu

24 marca 2022 0

​Optyk daje ludziom dar lepszego widzenia. Są to specjaliści w dziedzinie okulistyki, którzy specjalizują się w poprawie wzroku i mają kwalifikacje do projektowania i dopasowywania soczewek wszelkiego rodzaju. Mogą to być soczewki okularowe (szkła), soczewki kontaktowe, produkty zwane aparatami słabowidzącymi (powiększone soczewki), a nawet protezy okulistyczne (sztuczne oczy, zwane też protezami oczu) dla osób z niedowidzeniem. Optycy wykonują, sprzedają, naprawiają i dopasowują okulary. Istnieją inni lekarze okuliści, tacy jak optometryści i okuliści, którzy czasami mogą być myleni z optykami. Zarówno optometria, jak i okulistyka zajmują się zdrowiem i chorobami oczu, natomiast optycy na ogół zajmują się tylko dopasowywaniem i wydawaniem soczewek.

Szkolenie dla optyków

Droga do zawodu optyka rozpoczyna się od zdobycia dyplomu ukończenia szkoły średniej lub jej odpowiednika. Nie jest to wymóg ogólnokrajowy, ale większość optyków ma takie wykształcenie przed rozpoczęciem szkolenia w zawodzie optyka. Istnieją trzy różne opcje, które prowadzą do kariery optyka dyspensera. Pierwszą drogą jest uzyskanie certyfikatu optyka w szkole policealnej. Programy te trwają zazwyczaj jeden rok i obejmują wszystkie podstawowe zagadnienia związane z pracą optyka. Programy certyfikatów dla optyków są dostępne w wielu szkołach technicznych, instytutach zawodowych, centrach kształcenia dorosłych i szkołach społecznych. Drugą drogą do zdobycia zawodu optyka dyspensera jest odbycie praktyki, która jest zasadniczo szkoleniem w miejscu pracy. Praktykanci otrzymują stanowisko pracy pod nadzorem okulisty lub optometrysty w ośrodku opieki nad widzeniem lub w prywatnej praktyce. Ukończenie stażu wymaga określonej liczby godzin i stanowi wystarczające poświadczenie dla wielu ośrodków opieki nad widzeniem w całym kraju. Praktyki stały się popularne, ponieważ brakowało formalnych programów edukacyjnych w zakresie optyki. Standardy praktyk różnią się, ponieważ są ustalane przez okulistę lub optometrystę, który nadzoruje proces. Wielu praktykantów kontynuuje pracę jako optycy w tym samym miejscu, w którym ją ukończyli. Optyk w Tychach to specjalista w swojej dziedzinie (więcej na https://optykpunktwidzenia.pl/optyk-tychy/).

Optyk a optometrysta - obowiązki zawodowe

Salon optyczny zatrudnia optyka i optometrystę. Optometrysta odpowiada za dopasowywanie klientom okularów. Oznacza to nie tylko dobieranie rozmiaru okularów, ale także przyjmowanie recept i wykorzystywanie tych informacji do zestawiania szkieł okularowych i soczewek kontaktowych. Natomiast optometryści są tymi, którzy wypisują recepty. Optometryści badają oczy pacjentów, a następnie diagnozują ich schorzenia. Odbywa się to poprzez badanie wzroku i analizę wyników. Optometryści są przeszkoleni w zakresie diagnozowania takich schorzeń, jak jaskra, choroby oczu i astygmatyzm. Optyk w Sosnowcu nie stawia diagnoz, ale dba o to, aby recepty pacjentów były prawidłowo stosowane przy kompletowaniu okularów korekcyjnych (więcej na https://optykpunktwidzenia.pl/optyk-sosnowiec/). Narzędzia używane przez optyków i optometrystów również się różnią. Jednak najwyższej jakości optyk może znacznie ułatwić pracę optometryście. Optycy mogą w dużym stopniu przyczynić się do sukcesu ośrodka opieki nad wzrokiem.

Więcej dowiesz się na stronie firmy Optyk Punkt Widzenia.