Trwa ładowanie proszę czekać ...

Opiekun medyczny – dlaczego warto zdobyć ten zawód?

6 czerwca 2017 0

Szkoły policealne oferują kształcenie w wielu różnych zawodach. W ofercie edukacyjnej takich szkół znajduje się wiele przyszłościowych kierunków. Jednym z nich jest kierunek umożliwiający zdobycie tytułu opiekuna medycznego. Dlaczego warto uzyskać uprawnienia do wykonywania tego zawodu?

Kim jest opiekun medyczny?

Zawód ten został wpisany przez Ministra Zdrowia do wykazu pracowników medycznych we wrześniu 2007 roku. Praca opiekuna medycznego polega na pomaganiu chorym, niesamodzielnym osobom w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb życiowych. Opiekun medyczny ma za zadanie także rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze chorych, niesamodzielnych osób, które są w różnym wieku z różnym stopniem zaawansowania choroby. Do obowiązków opiekuna medycznego należy również asystowanie personelowi medycznemu przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych oraz współpraca z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

Opiekun medyczny a pielęgniarka

Opiekunowie medyczni i pielęgniarki reprezentują dwa różne zawody. Pielęgniarka ma dużo szersze kompetencje: sprawuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą, rehabilitacyjną, profilaktyczną i terapeutyczną, a także promuje zdrowie. Pielęgniarki podczas swojej pracy realizują zalecenia lekarskie, podają leki i pobierają materiał do badań laboratoryjnych.

Opiekun medyczny ma za zadanie asystować pielęgniarce i zastąpić ją w przypadku takich czynności jak pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych pacjenta oraz w dbaniu o higienę, przebieraniu się, przemieszczaniu czy zachowaniu właściwej pozycji ciała. Opiekunowie medyczni powinni także dbaćo estetykę otoczenia, aby stworzyć chorym odpowiednie warunki do efektywnej regeneracji i snu.

Opiekun medyczny to przyszłościowy zawód

W wielu szpitalach, przychodniach i innych zakładach opieki zdrowotnej brakuje pielęgniarek. Duża część z nich przeszła na emeryturę, przekwalifikowała się lub wyjechała za granicę. Oprócz tego Polska i pozostałe kraje Europy to starzejące się społeczeństwa. Już wkrótce będą w nich wyraźnie dominowały osoby po 65 roku życia. Starsi ludzie mają często obniżoną sprawność, a w dodatku są chorzy i osamotnieni. Nie tylko prognozy demograficzne wskazują na dużą perspektywiczność zawodu opiekuna medycznego.

Mówią o tym też prognozy rynku pracy, według których już w bliskiej przyszłości opiekun medyczny będzie jednym z najbardziej poszukiwanych pracowników. Przyszli opiekunowie medyczni muszą jednak wykazać się zestawem konkretnych i niezbędnych cech. Odpowiednia osobowość, cierpliwość i duże pokłady empatii to cechy, które liczą się najbardziej.

Zwiększające się grono potencjalnych pracodawców

Opiekun medyczny już teraz może znaleźć pracę, np. w szpitalu, sanatorium, domu pomocy społecznej, fundacji zajmującej się osobami chorymi i niepełnosprawnymi czy w domu pacjenta. W przyszłości możliwości zatrudnienia będzie jeszcze więcej. Zdaniem ekspertów, w Polsce będzie musiał rozwinąć się rynek usług dla osób starszych, który będzie potrzebował specjalistów.

Pracę w zawodzie opiekuna medycznego można też łatwo znaleźć za granicą. W Anglii, Niemczech czy Skandynawii znajduje się wiele prywatnych domów opieki, wyróżniających się bardzo wysokimi standardami. Placówki te mają bardzo dużo ofert pracy. Opiekun medyczny za granicą może liczyć na bardzo dobre zarobki, przyjazne środowisko pracy i możliwość rozwoju zawodowego.

Gdzie można zdobyć zawód opiekuna medycznego?

Osoby zainteresowane podjęciem nauki na kierunku „Opiekun medyczny” mają duży wybór. Kierunek ten jest dostępny w szkołach policealnych w blisko 50 miastach w Polsce. Na opiekuna medycznego można wykształcić się nie tylko w dużych miastach, takich jak Warszawa, Łódź czy Gdańsk, ale także w mniejszych miastach, m.in.
w Koszalinie, Opolu i Tarnowie. Biorąc pod uwagę perspektywiczność zawodu i możliwość niesienia pomocy innym, praca opiekuna bez wątpienia niesie dużo satysfakcji i spełnienia zawodowego.

 

Szczegółowa oferta dostępna jest na: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-medyczne/opiekun-medyczny

 

Materiał zewnętrzny