Trwa ładowanie proszę czekać ...

Ratownik WOPR - jak nim zostać?

3 czerwca 2019 0

Praca jako ratownik wodny to ogromne poświęcenie, które wymaga wielu umiejętności oraz doświadczenia. Jak przekonują osoby pracujące w tym zawodzie, jest to duża odpowiedzialność, która jednak nie zawsze jest doceniana. Aby zostać ratownikiem WOPR trzeba przejść specjalne szkolenia oraz zdać egzamin końcowy.

Do najważniejszych zadań ratownika należy przede wszystkim udzielenie pierwszej pomocy w kryzysowej sytuacji oraz poszukiwanie osób zaginionych. Zadania te wykonywane są na terenie kąpielisk, plaż morskich, jeziorach oraz basenach, zarówno zakrytych jak i odkrytych. Organizacja, która odpowiedzialna jest za zajmowanie się ludnością oraz ich ochroną w tychże miejscach nazywana jest WOPR, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

WOPR jest ogólnopolskim stowarzyszeniem trudniącym się w zawodzie ratownictwa wodnego. Aby stać się członkiem tej organizacji, należy przejść specjalne szkolenia oraz zdać egzamin końcowy. Jakie wymagania musi spełniać kandydat?

Kurs ratownika WOPR

Aby dostać tytuł ratownika WOPR trzeba mieć ukończone 19 lat. Kolejnym warunkiem jest odbycie stażu godzinowego na wodach otwartych, zazwyczaj jest to co najmniej 200h. Poza tym trzeba mieć aktualną legitymację członka WOPR oraz odpowiednie zaświadczenie lekarskie, które potwierdza zdolność do odbywania tego zawodu. Nie mniej ważne są dodatkowe uprawnienia, np. motorowodne, pielęgniarki, przewodnika turystyki kajakowej oraz ratownika medycznego.

Standardowy kurs na ratownika WOPR wymaga uczestniczenia w 63 jednostkach dydaktycznych, ponad 20 z nich to teoria, zaś 43 to zajęcia uczące praktyki. Wartości te są minimalne, zdarza się jednak, że kurs trwa znacznie dłużej. Ratownikiem WOPR może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, jednak istnieją kursy, które prowadzone są już dla kilkunastoletnich dzieci. Zajęcia te mają na celu sprawdzenie wytrzymałości, poprzez przepłynięcie odpowiedniego dystansu. Więcej na stronie szkolenia-gw.pl.

ratownik WOPR

Egzamin – ratownik WOPR

Jak wygląda egzamin końcowy po odbyciu minimalnej wartości zajęć dydaktycznych? Tak jak sam kurs, tak i egzamin podzielony jest na dwie części. Pierwsza z nich sprawdza wiedzę teoretyczną, zaś druga umiejętności, jakie przyszły kandydat może pokazać w praktyce. Egzamin rozpoczyna się od sprawdzianu pisemnego, który najczęściej przyjmuje postać testu jednokrotnego wyboru. Jak się okazuje, podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie przynajmniej 80% poprawnych odpowiedzi. Jeżeli przyszły kandydat uzyskał minimalną wartość może przygotowywać się do następnego etapu. Część praktyczna polega na przepłynięciu 100 m dowolnym stylem w czasie 1 min i 40 s, nurkowaniu 25 m przy starcie z powierzchni wody, nurkowaniu w głąb i wydobyciu manekina z głębokości 4 m, podczas jednej próby. Oprócz tego wymagane jest przepłynięcie łodzią wiosłową w czasie nie krótszym jak 2 min i 40 s.
Kurs można odbyć w kilku miastach, najczęściej w Trójmieście, Warszawie, Krakowie, Zduńskiej Woli, Ostrowie Warckim itd.